WoonPil <3

Screenshot (1797)

Hình 1: Thấy maknae đang ngủ, Bêu xáp vô lén lén tính dựa vô ngủ chung =))

Hình 2: hoàng tử mở mắt dậy

Hình 3: Quân: Sao lại quay tụi em?? Bêu giả ngơ =))

Hình 4: Quân liếc: ông mới tính làm gì tui phải hơm??

Không còn gì để bình luận về maknaeline nhà này =)))))))

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s