170307 : Jae’s Monment ~

Đang kiếm tài liệu không ra nên nhào qua đây viết đỡ vài dòng.

Bài viết tùm lum tùm la về Jae mà tui coi được trong những ngày qua.

1/ Booklet concert tháng 3

C6C3wdDUYAAi0kS

Ai đây? Có quen nhau không? Mị chỉ biết  Jae Park sờ quẹc và Con Gà điên loạn kia thôi -_- Sao nay thành boy ngọt ngào hường phấn vậy? =))))))))))

2/ ASC Ep.214

Screenshot (1777)

Bắt chước lại khuôn mặt của Cây khi bị kêu ngủ dậy =))))) Tôi nghi ông làm hơi lố rồi đó =)))

Screenshot (1780)

Trời má =))) Ông đang nói tiếng Anh, không phải tiếng Hàn cũng chẳng phải Tiếng Việt mà nhầm nhọt nhá. Dứa mọc trên cây? Ok, I’m fine.

Screenshot (1779)

Tui cũng nghĩ vại :)))))) Coi cái mặt kìa, giống y như lúc này *chỉ ảnh ở dưới*

Screenshot (1781)

Dáng đứng bị chỉ trích LOL

Từ ngày biết Jae cảm thấy nói nhảm nhiều hơn, cười một mình nhiều hơn -_-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s