Thứ chúng ta không có

Trick ss2 – Ep.3

“Thứ chúng ta không có không phải là khả năng để yêu mà là sự can đảm để yêu nhau.”

Khoảng cách giữa cả hai người là chính lòng dũng cảm của họ…

screenshot-1715

Phim hài vậy thôi chứ deep là deep dễ sợ ==”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s