Starry Sky Scope

Tui vừa nghe bài đấy trong One Man Live Tour ;_; Lần đầu nghe tất nhiên tui không hiểu gì, nhưng tui đã khóc, nhất là những câu Mizuki solo.

Lần đầu tui nghe Mizuki rõ ràng như vậy. Giọng thằng bé đẹp, rất đẹp, dù không hoàn hảo, không cao vút như Haruki hay khỏe như Jinto, nhưng đẹp, giàu cảm xúc và lên cao cũng đâu có kém ai. Bản 2015, Hayato hát những câu đấy và tui không hề thiên vị, cảm thấy Mizuki hát hay hơn (gomen má =))).

Nhưng thật sự thì bản live mới hay hơn. Cả đám đều tiến bộ. Haruki vững vàng tự tin hơn thấy rõ. Hơn nữa, cái chính là One man là một bước đầu tiên quá đặc biệt, hát trong một hoàn cảnh quá đặc biệt. Và lần nào thấy các bạn fan cũng rưng rưng nước mắt. Ngay cả một đứa mặt gỗ như Jinto, một đứa bao giờ cũng cười như Daichi mắt còn loang loáng nước thì đủ hiểu cảm xúc của tụi nhỏ như thế nào.

Mong một lần sẽ được nghe M!LK hát bài này trực tiếp. Lúc đó chắc tui sẽ khóc ngay tắp lự ;_;

Mà lần sau chia line cho Mizuki nhiều hơn đi trời OAO Cho thiên hạ khỏi nói nó là bình bông nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s